Dagelijks archief: 6 juni 2020

n.a.v. coronapandemie infobrief van de voorzitter 6-6-2020

Brief van de voorzitter

Beginnen of niet beginnen, dat blijft de vraag…
Aan de leden van Medemalaca Vocali.
Beste mensen,
4 juni hebben bestuur en concertcommissie keurig op 1½m afstand bij elkaar gezeten, om over het hervatten van onze koorrepetities en de concerten te spreken. Langzaam gaat Nederland van het slot.
We moeten wennen aan een anderhalve meter samenleving.
We mogen weer plannen maken voor een vakantie in binnen- of buitenland. Mogen we dan ook weer gaan repeteren?
Nou nee, de deskundigen zijn er nog niet uit, maar voorlopig moet je om te mogen zingen in een koor tenminste drie meter afstand houden en per persoon over 30 m³ vrije ruimte beschikken. Deze
maatregel vloeit voort uit het onderzoek naar de verspreiding van het corona-virus, door aerosolen, een mengel van lucht en vochtdeeltjes uit de mond, die zich verder kunnen verspreiden dan de al bekende spettertjes. Dan wordt zelfs repeteren met een deel van het koor al moeilijk. En dan maken veel van onze leden ook nog eens deel uit van de z.g. “kwetsbare groepen.”
Dat heeft tot gevolg, dat het bestuur heeft besloten, dat repeteren er vóór 1 september niet inzit, en we mogelijk nog later beginnen.
We houden de mogelijkheid open om dan te starten in deelgroepen met 3 meter afstand.
Over het online repeteren zijn de meningen verdeeld, daar wagen we ons als bestuur nog niet aan.
Voor belangstellenden: het volledige protocol over koorzang is te vinden op de website van koornetwerk Nederland.
Zo laat weer beginnen, betekent dat de concerten ook in oktober helaas GEEN DOORGANG kunnen vinden,
maar pas op 13 en 14 maart 2021. (Ook dit is met heel veel voorbehoud.)
Programma: Lauda Sion en Stabat Mater, zoals gepland.
Willen jullie dit doorgeven aan vrienden en bekenden, die kaarten gekocht hebben.
Daarnaast denken bestuur en concertcommissie aan een concert in het najaar van 2021 met Misa Tango.
Het bestuur onderzoekt momenteel, of we de jaarvergadering digitaal kunnen houden. Daarvan krijgen jullie t.z.t. nader bericht.
Over een eventuele vermindering van de huur van Sint Pieter kunnen we meedelen dat dit voorlopig is afgewezen, maar we blijven hierover in gesprek met het Parochiebestuur.

Na al deze somberte nog een leuk nieuwtje: via de eerder gemelde actie van de Rabobank heeft de vereniging € 267,- gekregen, als steunbijdrage voor het afgelasten van de concerten. Onze
penningmeester heeft de bijbehorende cheque ontvangen (zie onderstaande foto’s).

Het bestuur beraadt zich nog over mogelijkheden om b.v. middels de telefooncirkel contact te houden. Daarom draaien we a.s. maandag vanaf een uur of zeven een proefrondje. Het gaat er voornamelijk om, dat je even contact maakt. Mocht degene, die je belt geen gehoor geven, bel dan de volgende op de lijst en geef het door aan het bestuur, dan proberen we het op een later tijdstip nog eens, of sturen de betreffende persoon een mail.

Het bestuur had graag een vrolijker bericht gestuurd, maar helaas. Pas goed op jezelf, dan zien we elkaar in september hopelijk weer allemaal terug.

Namens het bestuur,
Theun de Jong.

Uit de brief van de voorzitter