Contactinformatie

Contactadres Zangvereniging Medemalaca Vocali
E mailadres: info@medemalaca-vocali.nl
Tel: 0227 – 542421

Rabobank rekening nr. NL56 RABO 0141 2376 43
t.n.v.  Medemalaca Vocali Medemblik.

Repetities vinden plaats op donderdag van 19:30 – 21:45 uur in :
Verenigingsgebouw Sint Pieter
Ridderstraat 9
1671CS MEDEMBLIK
0227 – 542156

Mocht u interesse hebben om te zingen bij Medemalaca Vocali, dan bent u van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen.
Nieuwe aanmeldingen worden gedaan door het afgeven van een ingevuld aanmeldingsformulier bij het bestuur.
Op het ogenblik is er behoefte aan alle stemmen.

Wilt u eerst meer informatie, of wilt u om andere reden met het koor in contact komen, neem dan telefonisch contact op met Emmy Roos tel: 0227 – 542421,
of stuur een e-mail naar:  info@medemalaca-vocali.nl