Historie

HISTORIE concerten MMV 2020

Na de opheffing van het Medemblikker Stadskoor in 1982 ervoeren enkele mensen een leegte in het culturele verenigingsleven van de stad Medemblik.
Na een gedegen voorbereiding door mevrouw E. Lakeman-Besseling en de heren J. Wagenaar en B. Wieten werd op 26 januari 1984 een nieuwe zangvereniging opgericht: “Medemalaca Vocali”, oftewel Medemblikker zangers.

Als doel van het koor werd geformuleerd:
“In groepsverband bezig zijn met de stem”, met andere woorden, met elkaar zingen in de ruimste zin van het woord.
Op 23 februari1984 waren er 46 leden aanwezig in het verenigingsgebouw Sint Pieter om de start repetitie te houden onder leiding van de eerste dirigent de heer J. van der Ploeg.
Op 21 juni 1984 werden ten overstaan van notaris G.J. van der Stolpe te Medemblik de statuten vastgelegd en werd het nieuwe koor ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. Hierdoor kreeg het koor een correcte juridische grondslag.
In de loop van de daaropvolgende jaren is het ledental gestaag gestegen.
Sinds het voorjaar van 2005 is de heer Jan Laan (voor de tweede keer) de dirigent van het koor.

1990koor1
Medemalaca Vocali 1990
MMV. nov. 2018