Komende concert maart 2019

Voor dit jaarconcert 2019, vragen wij uw speciale aandacht i.v.m. het 35 jarig bestaan van ons koor.
Er gaat prachtig gecomponeerde klassieke muziek uitgevoerd worden door ons regionaal beroemd en gezellig zangkoor Medemalaca Vocali met solisten en Orkest.