Komende concert maart 2019

Jubileumconcerten Medemalaca Vocali
23 maart 20.15 uur en 24 maart 14.30 uur
Bonifaciuskerk – Medemblik
Ook dit voorjaar geeft Medemalaca Vocali weer twee
aantrekkelijke concerten met een gevarieerd programma.

Zaterdag 23 maart 2019 aanvang 20.15 uur

Zondag  24 maart 2019 aanvang 14.30 uur

Kerk open 45 min. voor aanvang

We hebben gekozen voor onder andere de volgende werken:

Te Deum  Charpentier

openingskoor Cavalleria Rusticana

Intermezzo Cavalleria Rusticana ( door orkest !! )

Rossini Pieta uit Mose

Scottish refugees uit Macbeth

Triomfi Amore uit Orfeo  Gluck

Mozart Priesterkoor uit Zauberflöte (mannenkoor)
https://www.youtube.com

Verdi Libiamo uit La Traviata
https://www.youtube.com

pauze

ChorFantasy van Beethoven
https://www.youtube.com

 m.m.v. Ramon van Engelenhoven.
Uiteraard zal het koor weer begeleid worden door een
orkest van professionele musici, die er mede voor zullen
zorgen, dat het een overrompelend muziekfestijn wordt,
zoals u van Medemalaca Vocali gewend bent.
Ook zijn we er in geslaagd weer een aantal
uitstekende solisten aan te trekken:

Het geheel staat onder leiding van Jan Laan

Toegangskaarten á € 20 (kinderen t/m 12 jaar € 10)
zijn verkrijgbaar bij:
• Sint Pieter 0227–542156
• Marskramer – Bagijnhof 6, Medemblik
• Praktisch Projectmeubel 0227–540015
info@praktischprojectmeubel.nl